Loading

Modernizacja parku maszynowego firmy często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności. Dobrym przykładem są tutaj układy automatyki przemysłowej, które do swojej efektywnej pracy potrzebują odpowiedniego zasilania oraz co najważniejsze nowoczesnego sterowania. W przypadku istniejących instalacji często jest to związane z koniecznością wymiany niektórych elementów instalacji.

Usługi pomiaru i diagnostyki instalacji elektrycznej

pomiary elektryczne małopolskaTo z kolei powoduje konieczność sprawdzenia całej instalacji pod względem kompatybilności z maszynami oraz nowymi elementami i urządzeniami. Dobrym przykładem mogą być modernizacje fabryk na terenie małopolski. Jest to podyktowane programami operacyjnymi, z których dostępne są spore środki na rozwój przemysłu właśnie w tym regionie. Nic więc dziwnego, że pomiary elektryczne małopolska cieszą się niezwykłą popularnością. Do tego typu czynności zaliczyć można chociażby: skuteczność ochrony przeciwpożarowej poprzez pomiar impedancji pętli zwarciowej, pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz urządzeń elektrycznych, sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych, pomiar instalacji odgromowej oraz uziemień, pomiar rezystywności gruntu, pomiar natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz sprawdzenie elektronarzędzi. Oprócz tego w ramach badania wielkości elektrycznych mierzone są również parametry maszyn takie jak chociażby współczynnik mocy, który określa sprawność procesu.

Jest on niezwykle ważnym zagadnieniem ze względu na ilość zużytej mocy oraz wydajność. Jak widać pod pojęciem pomiarów elektrycznych kryje się wiele specjalistycznych zagadnień, które wymagają odpowiedniej wiedzy do ich realizacji. W związku z tym przedsiębiorcy oraz inwestorzy, którzy potrzebują realizacji wyżej wymienionych czynności z reguły decydują się na którąś ze specjalistycznych firm świadczących usługi na terenie małopolski.

Top