Loading

Wśród najpopularniejszych paliw płynnych dostępnych na stacjach, takich jak benzyna czy olej napędowy, próżno szukać produktów niskiej jakości. Paliwa oferowane na stacjach benzynowych są wzbogacane wieloma dodatkami, które uszlachetniają je, a także powodują lepszą pracę silnika i wolniejsze zużywanie się jego komponentów. Jakimi dodatkami jest wzbogacana benzyna lub olej napędowy?

Dodatki i środki uszlachetniające paliwa płynne

dodatki uszlachetniające do paliwJednym z najbardziej powszechnych dodatków do benzyny są środki, który opóźniają jej utlenianie, a co za tym idzie starzenie się. Dodatki uszlachetniające do paliw zapobiegające starzeniu są dodawane już na etapie ich magazynowania, gdzie może dojść do utlenienia i rozpoczęcia degradacji danej partii paliwa. Dodatkami do paliw zwiemy także wszelkiego rodzaju stabilizatory, które powodują, że dana partia paliwa nie rozpada się i nie rozwarstwia na różne fazy i frakcje. Stabilizatory powodują także utrzymanie liczby oktanów w danym paliwie. Dodatki do paliw poprawiają także poziom smarności, co powoduje znaczne przedłużenie i poprawę warunków pracy pompy paliwowej. Dzięki dodatkom tego typu laboratoria mogą zapobiec wielu awariom, do których można zaliczyć zatarcia pompy. Rolą dodatków do paliw jest także zahamowanie wzrostu tak zwanych biocydów, czyli flory bakteryjnej. Dzięki specjalnym środkom chemicznym udaje się ograniczyć korozję zbiorników.

Oprócz benzyny także olej napędowy wymaga wzbogacania go w różnego typu dodatki i uszlachetniacze. Są to mechanizmy tożsame z tymi, jakie zachodzą na przykład w środowisku benzyn. Dzięki uszlachetnianiu olejów napędowych można sprawić, że starzenie się oleju napędowego zostanie zahamowanie, a wolne rodniki nie będą mogły być wydzielane w procesie utleniania.

Top