Loading

Stale odporne na korozję to stopy żelaza zawierające co najmniej 10 procent chromu i maksymalnie 1,2 procent węgla. Powyższe stężenie chromu w tych stalach jest niezbędne do samoistnego wytworzenia na powierzchni warstewki tlenków chromu, która zapewnia materiałowi odporność na korozję.

Stal automatowa do drobnych części mechanicznych

1.4305Stale odporne na korozję swoje własności antykorozyjne zawdzięczają dodatkom chromu i niklu, które wywierają istotny wpływ na skłonność do pasywacji. Zaletą warstwy pasywnej jest jej skłonność do samoczynnego odbudowywania się pod warunkiem dostępu tlenu z atmosfery. Wraz ze wzrostem stężenia chromu, powyżej 13 procent stal przechodzi ze stanu aktywnego w stan pasywny powodując podwyższenie odporności stali na korozje w środowiskach utleniających. Stal 1.4305 jest, dzięki dobrej obrabialności, znana jako stal automatowa, czyli materiał wykorzystywany do produkcji drobnych części, na przykład śrub, nakrętek, lub podkładek. Stal 1.4305 używana jest na części niepodlegające silnym obciążeniom. Stal ta nie jest dostosowana do przeróbki plastycznej na zimno oraz połączeń spawanych. Stal gatunku 1.4305 należy do grupy stali o strukturze austenitycznej. Gatunek ten charakteryzuje się doskonałą obrabialnością mechaniczną dzięki podwyższonemu stężeniu siarki, na poziomie 0,15-0,30 procent. Gatunek stali 1.4305 w normach europejskich jest oznaczany, jako X8CrNiS18-9, a odpowiednik w normach ASTM ma symbol 303.

Podsumowując, 1.4305 to austenityczna stal chromowo-niklowa stopiona z siarką. Nie jest odporna na korozję międzykrystaliczną. Nie należy jej stosować w środowisku kwaśnym i zawierającym chlor, ponieważ może to spowodować korozję szczelinową. Główne obszary zastosowania to przemysł motoryzacyjny, przemysł maszynowy, sprzęt elektroniczny, toczone elementy dla przemysłu spożywczego.

Top