Loading

Niektóre zawody oraz otoczenie, w którym są wykonywane niosą za sobą dodatkowe ryzyko. Przykładem mogą być tutaj chociażby górnicy, którzy pracują w skrajnych warunkach atmosferycznych często wiele kilometrów pod powierzchnią ziemi. Oprócz ryzyka zawalenia się poszczególnych części tuneli wydobywczych zachodzi tam również ryzyko wybuchu zgromadzonych pyłów.

Budowa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchowej

urządzenia exŻeby temu zapobiec stosowane są specjalistyczne rozwiązania oraz procedury, które mają wyeliminować możliwość powstania źródła zapłonu. W przestrzeniach, gdzie istnieje potencjalne ryzyko wybuchu stosowane są urządzenia ex, których budowa oraz wykonanie gwarantuje całkowitą szczelność. W tym celu stosowane są zabezpieczenia różnego typu, które zapewniają iskroszczelność co eliminuje możliwość zapłonu od tego urządzenia. Przykładem tego typu rozwiązań mogą być chociażby urządzenia sygnalizacyjne w wykonaniu ex. Pod powierzchnią ziemi często bowiem zachodzi konieczność komunikacji pomiędzy osobami współpracującymi ze sobą. W tym celu stosowane są sygnalizatory świetlne oraz optyczne, które umożliwiają przekazanie sygnałów do operatorów maszyn czy pracowników. Innym rodzajem urządzeń w wykonaniu ex mogą być chociażby oprawy świetlne bez których niemożliwe byłoby prowadzenie prac. Urządzenia iskrobezpieczne nie są jednak tylko stosowane w górnictwie.

Istnieje bowiem wiele rodzajów atmosfer wybuchowych i każde urządzenie nadaje się do zastosowania w konkretnej z nich. Strefa zagrożona wybuchem może być przykładowo wyznaczona na stacjach benzynowych, koło zbiorników w których przechowywane są paliwa takie jak chociażby gaz. W tym przypadku istnieje również konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości i niezawodności rozwiązań, które w pełni chronią dany obszar przed powstaniem źródła zapłonu.

Top